برچسب: اقدامات قبل و بعد از کاشت مو

تصورات نادرست بعد از کاشت مو

تصورات نادرست بعد از کاشت مو: -در کاشت مو یک گرافت را در درون شکاف بسیار ریزی که بر روی پوست ایجاد می کنند قرار می دهند که این شکاف ها فضایی را اشغال می کنند .تعبیه این شکاف ها بر روی سر طاس که فضای خالی وجود دارد ،بسیار راحت تر از سری است […]

ادامه مطلب